Fryslân, lân fan kij

11 januari 2011
500 kunstkoeien, opbrengst 40000 euro, Ronald Mcdonald huis is gesteund in het jaar 2000 stonden er meer dan 500 kunstkoeien in Friesland

Het eerste kunstkoeien project is alweer 10 jaar geleden!

Het project Fryslân, lân fan kij had als doelstelling de provincie Fryslân op een positieve manier nationaal en internationaal voor het voetlicht te brengen. Het was met name de bedoeling de aandacht te vestigen op de economische mogelijkheden van onze provincie en de aan het project deelnemende bedrijven.

De koppeling tussen cultuur, kunst en economie staat centraal. Als herkenbare drager voor de kunstuitingen is gekozen voor levensgrote polyester kunstkoeien. Dit enerzijds omdat koeien zowel in de geschiedenis van Fryslân alsook in de huidige Friese economie een belangrijke rol spelen. Anderzijds omdat de gekozen formule in Zwitserland en Amerika heeft geleid tot twee zeer succesvolle projecten. In 1998 heeft de stad Zürich in Zwitserland de stad aangekleed met ruim 800 kunstkoeien. In 1999 is dit Zwitserse initiatief overgenomen door de Amerikaanse stad Chicago. Recente cijfers uit Chicago wijzen uit, dat het project niet alleen heeft gezorgd voor een internationale uitstraling, maar ook voor een directe economische impuls in de vorm van extra bezoekers aan de locaties van het project.
In de zomerperiode van 1999 werd de stad Chicago ten opzichte van voorgaande jaren door twee miljoen mensen extra bezocht. Deze bezoekers genereerden een extra omzet van 400 miljoen gulden. Bij de afronding van het project werd een deel van de kunstkoeien middels een openbare verkoop verkocht. De verkoop van in totaal 140 kunstkoeien, waarvan de opbrengst grotendeels bestemd was voor goede doelen, bracht 6 miljoen gulden op.

Het project is in het najaar van 2000 afgesloten met een heuse Kunstkoeienveiling in de veemarkthal van Leeuwarden.
Het totale project heeft bijna € 40.000  opgebracht voor diverse goede doelen in Friesland. De kunstkoeien zijn 10 jaar na dato nog steeds op diverse plaatsen in de provincie te bewonderen.