Strubbert, koeienpad

11 januari 2017
Strubbert Koeienpad logo

Initiatief van speel- en kinderboerderij “Strubbert”

De projectgroep stelde blanke levensgrote polyester koeien ter beschikking aan de deelnemers van het project. Hiervoor werd een kostendekkende vergoeding gevraagd. Het model van de koe is gebaseerd op de Holstein koe. Het model (vier versies: staand kijkend, staand vretend, liggend en koebank) kan voorzien worden van een bodemplaat.

De deelnemers werden gezocht in de brede kring van de ondernemers, instellingen en verenigingen. Maar ook individuen, collectieven per straat of buurt etc. konden deelnemen. Het initiatief voor deelname werd genomen door bedrijven, instellingen ed. voor promotie doelen en het werven van klanten. Ook het element van teambuilding sprak tot de verbeelding; werknemers die samen het ontwerp maakten voor de kunstkoe en zelfs eventueel de vormgeving verzorgden!

Organisaties, particulieren en kunstenaars konden initiatief nemen door bedrijven en instellingen en scholen aan te spreken of acties op te zetten om de financiering van de deelname te realiseren. Uiteraard waren ook deelnemers van buiten onze gemeente van harte welkom als ze zich wilden presenteren aan onze nieuwe gemeente en haar bevolking en bezoekers.

De bewerking bestond veelal uit schilderen maar deelnemers konden ook kiezen voor andere vormen van expressie. De basismodellen van de koeien zijn echter voorgeschreven om de herkenbaarheid van het project te waarborgen. Alle producten van deelnemers werden door de projectjury beoordeeld. Naast het bewerken van de kunstkoe werden deelnemers opgeroepen hun koe een naam en/of omschrijving te geven. Dit om de herkenbaarheid en het unieke karakter van elke kunstkoe nog meer te benadrukken.
Zie ook www.koeienpad.nl.