Omschrijving van de categorie.

Koe vaart op Friese Skûtsje

11 januari 2017
Fries skutsje onderschrift

Koe vaart op Friese Skûtsje voor coverfoto

Molenkamp Anky 4 heeft een bijzondere ervaring achter de rug. Anky 4, een koe van de familie Haytema uit Koudum, stapte op een Friese Skûtsje zodat Veeteeltfotograaf Harrie van Leeuwen mooie foto’s kon maken. Het prachtige eindresultaat prijkt op de cover van het augustus 2-nummer van het tijdschrift.

 

Strubbert, koeienpad

Strubbert Koeienpad logo

Initiatief van speel- en kinderboerderij “Strubbert”

De projectgroep stelde blanke levensgrote polyester koeien ter beschikking aan de deelnemers van het project. Hiervoor werd een kostendekkende vergoeding gevraagd. Het model van de koe is gebaseerd op de Holstein koe. Het model (vier versies: staand kijkend, staand vretend, liggend en koebank) kan voorzien worden van een bodemplaat.

De deelnemers werden gezocht in de brede kring van de ondernemers, instellingen en verenigingen. Maar ook individuen, collectieven per straat of buurt etc. konden deelnemen. Het initiatief voor deelname werd genomen door bedrijven, instellingen ed. voor promotie doelen en het werven van klanten. Ook het element van teambuilding sprak tot de verbeelding; werknemers die samen het ontwerp maakten voor de kunstkoe en zelfs eventueel de vormgeving verzorgden!

Organisaties, particulieren en kunstenaars konden initiatief nemen door bedrijven en instellingen en scholen aan te spreken of acties op te zetten om de financiering van de deelname te realiseren. Uiteraard waren ook deelnemers van buiten onze gemeente van harte welkom als ze zich wilden presenteren aan onze nieuwe gemeente en haar bevolking en bezoekers.

De bewerking bestond veelal uit schilderen maar deelnemers konden ook kiezen voor andere vormen van expressie. De basismodellen van de koeien zijn echter voorgeschreven om de herkenbaarheid van het project te waarborgen. Alle producten van deelnemers werden door de projectjury beoordeeld. Naast het bewerken van de kunstkoe werden deelnemers opgeroepen hun koe een naam en/of omschrijving te geven. Dit om de herkenbaarheid en het unieke karakter van elke kunstkoe nog meer te benadrukken.
Zie ook www.koeienpad.nl.

Koester

Kim Kotter op Kunstkoe

Gronau en Losser vormden het gemeenschappelijke podium voor de eerste, grensoverschrijdende Landesgartenschau (LAGA).
Het ging hier immers om een gigantische gebeurtenis. Een mega- manifestatie, waar honderdduizenden bezoekers op afkwamen. Niet alleen Gronau, maar ook Losser en het omringende buiten- gebied stonden in het middelpunt van de belangstelling.
De Nederlandse inbreng bestond onder meer uit de zogenoemde ‘Parels’:bezienswaardigheden met een hoge culturele, landschappelijke en/of recreatieve waarde.

De Dinkel kan letterlijk en figuurlijk als de polsslagader van LAGA 2003 worden beschouwd. Ook de Parels zijn door dit riviertje met elkaar verbonden. In het door de Dinkel gedomineerde landschap nemen koeien al sinds eeuwen een prominente plaats in. Een en ander bracht een groep ondernemers uit Losser op het idee om ook van het centrum van Losser een Parel te maken, en wel met ‘Kunstkoeien’. Natuurgetrouwe, levensgrote koeien van kunststof die als ‘kudde’ het marktplein in Losser een spectaculair aanzien geven. Ook in Gronau en op enkele andere daarvoor geschikte locaties baren deze koeien het nodige opzien.

Als onderneming heeft u nog steeds de mogelijkheid om voor € 1.150,- een kunststof koe te kopen. Die kunt u naar eigen wensen laten beschilderen: bijvoorbeeld als vrij kunstwerk door een kunstenaar of als reclameobject voor uw bedrijf. U mag de koe natuurlijk ook zélf beschilderen. De manier waarop de koe wordt beschilderd en door wie is in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid; zo nodig kan de Stichting Koester u hierbij adviseren.

Mede door haar forse formaat en kleurrijke verschijning is de Dinkelkoe een echte aandacht- trekker. Niet alleen de bezoekers van de LAGA, maar ook de media – Duitse TV-zenders en Nederlandse omroepen kunnen er gewoon niet omheen. Dat betekent een geweldige ‘free publicity’.

De opbrengst van het Dinkelkoe- project gaat via de plaatselijke Rotaryclub naar een project in Sullia (India). Met het geld uit de bijdragen van deelnemende bedrijven, instellingen, verenigingen e.d. wordt een melkkoe gekocht voor arme gezinnen, waarvan de vader niet meer leeft. Het eerste vaarskalf van zo’n kalf gaat na 2 jaar grootgebracht te zijn als nieuwe melkkoe naar een volgend gezin dat in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Ook in India wordt het project door een plaatselijke Rotaryclub begeleid.

Zie ook www.koester.nl

Baukje in Frankrijk

11 oktober 2011
Baukje Kunstkoe in Frankrijk

Tijdens een beurs in Frankrijk in september 2011 werd een melkrobot geïntroduceerd die de koe niet van de zijkant, maar van de achterkant melkt.
Voor de demonstratie hiervan werd een ‘Baukje’ gebruikt.

Deze nieuwe melkrobot werd op een spectaculaire manier onthuld. Met een nieuwsgierigmakend filmpje, opzwepende muziek en pittige danseressen viel het doek en werd deze melkrobot officieel geïntroduceerd.

 

Fryslân, lân fan kij

11 januari 2011
500 kunstkoeien, opbrengst 40000 euro, Ronald Mcdonald huis is gesteund in het jaar 2000 stonden er meer dan 500 kunstkoeien in Friesland

Het eerste kunstkoeien project is alweer 10 jaar geleden!

Het project Fryslân, lân fan kij had als doelstelling de provincie Fryslân op een positieve manier nationaal en internationaal voor het voetlicht te brengen. Het was met name de bedoeling de aandacht te vestigen op de economische mogelijkheden van onze provincie en de aan het project deelnemende bedrijven.

De koppeling tussen cultuur, kunst en economie staat centraal. Als herkenbare drager voor de kunstuitingen is gekozen voor levensgrote polyester kunstkoeien. Dit enerzijds omdat koeien zowel in de geschiedenis van Fryslân alsook in de huidige Friese economie een belangrijke rol spelen. Anderzijds omdat de gekozen formule in Zwitserland en Amerika heeft geleid tot twee zeer succesvolle projecten. In 1998 heeft de stad Zürich in Zwitserland de stad aangekleed met ruim 800 kunstkoeien. In 1999 is dit Zwitserse initiatief overgenomen door de Amerikaanse stad Chicago. Recente cijfers uit Chicago wijzen uit, dat het project niet alleen heeft gezorgd voor een internationale uitstraling, maar ook voor een directe economische impuls in de vorm van extra bezoekers aan de locaties van het project.
In de zomerperiode van 1999 werd de stad Chicago ten opzichte van voorgaande jaren door twee miljoen mensen extra bezocht. Deze bezoekers genereerden een extra omzet van 400 miljoen gulden. Bij de afronding van het project werd een deel van de kunstkoeien middels een openbare verkoop verkocht. De verkoop van in totaal 140 kunstkoeien, waarvan de opbrengst grotendeels bestemd was voor goede doelen, bracht 6 miljoen gulden op.

Het project is in het najaar van 2000 afgesloten met een heuse Kunstkoeienveiling in de veemarkthal van Leeuwarden.
Het totale project heeft bijna € 40.000  opgebracht voor diverse goede doelen in Friesland. De kunstkoeien zijn 10 jaar na dato nog steeds op diverse plaatsen in de provincie te bewonderen.